Amplituda klina geopotencjału…


Przez Spitsergen i Nową Ziemię przesuwa się niż, który zatoką sięga nad Skandynawię. Ruch zatoki powoduje przesunięcie wyżu z części dotychczas zajmowanego terenu, jutro zatoka znajdzie się nad Rosją i centrum wyżu powróci nad Skandynawię.

Znacznemu zmniejszeniu ulegnie także amplituda klina geopotencjału w swobodnej atmosferze; spowoduje to zmianę dotychczasowego spływu powietrza z kierunków północnych w swobodnej atmosferze na spływ z południowego zachodu. Przy ziemi powietrze atlantyckie będzie napływać do Europy Zachodniej i Skandynawii, natomiast Europa Środkowa będzie pozostawać na skraju zasięgu morskiego powietrza sterowanego niżami atlantyckimi.W zatoce leży front chłodny prowadzący arktyczne powietrze. Główna część masy powietrza arktycznego kieruje się nad Rosję, ale napłynie ono także do wschodniej połowy Polski z przelotnym śniegiem na Podlasiu.

Takie są perspektywy na drugą połowę tygodnia. O pogodzie bieżącej trzeba powiedzieć, że temperatura w nocy silnie zależy od zachmurzenia: w części Polski przykrytej niskimi chmurami nie wystąpią przymrozki, w dzień zaledwie kilka stopni powyżej zera. Temperatura wzrośnie wtedy, gdy powietrze zacznie do nas napływać z kierunków południowych; przy utrzymującym się słabym wietrze wzrost ten nie będzie duży.

Czyli będzie zimno 🙁

Dodaj komentarz