III Towarzyskie Zawody

I. Termin zawodów: 2-3. 07. 2011r

II. Miejsce zawodów: Stadnina na Dębinie, Wiatowice 49

III. Organizator: Stadnina na Dębinie, Wiatowice 49

IV. Lekarz weterynarii zawodów: Jarosław Przygórzewski

V. Zawody będą sędziowane przez sędziego z uprawnieniami PZJ kategorii 1 w dyscyplinach A (ujeżdżenie) i B (skoki)

VI. W niedzielę podczas skoków będzie stała karetka pogotowia

VII. Program zawodów:

02.07.2011r., sobota, ujeżdżenie

9:00 powitanie zawodników, odprawa, sprawdzenie dokumentacji

10.00 konkurs nr 1, program L2

11.30 konkurs nr 2, program MPMK kwalifikacje

12.30 konkurs nr 3, program P1

13.30 konkurs nr 4, program P3

15:00 ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców poszczególnych konkursów, rozdanie nagród, runda honorowa

3.07.2011r. niedziela, skoki

Godz. 9:00 powitanie zawodników, odprawa, sprawdzenie dokumentów

Godz. 10:00 rozpoczęcie zawodów

konkurs nr 5, skoki mini LL (do 60 cm)

konkurs nr 6, skoki  LL (do 80 cm)

konkurs nr 7, skoki L (do 100 cm) z rozgrywką w P (110cm)

konkurs nr 8, potęga skoku

Godz. 16.00 ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców poszczególnych konkursów, rozdanie nagród, runda honorowa

Uwaga! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie

VIII. Warunki techniczne:

Ujeżdżalnia otwarta z podłożem piaszczystym o wymiarach 20 x 80 m

Rozprężalnia na pobliskiej łące oraz na wydzielonej części ujeżdżalni w sekwencjach po kilku jeźdźców

IX. Warunki organizacyjne:

Boksy dla koni

Opłata za boks/stanowisko dla koni przyjezdnych jest zawarta w cenie startowego

Organizator zapewnia pełne wyżywienie dla koni w postaci siana, owsa i dostępu do wody

Stanowiska będą przygotowane w dniu zawodów od 8:00

Dla osób przyjeżdżających wcześniej opłata za boks 30zł za dobę oraz pierwsza ściółka

Wpisowe

Oplata startowa dla pary koń jeździec za jeden dzień od jednego do trzech startów wynosi 70zł za dzień

Dla osób startujących na dwóch różnych koniach 70zł + 50zł za drugiego i kolejnego konia

Wpłat można dokonywać na konto bankowe :

Agnieszka Żurowska

W tytule przelewu proszę koniecznie podać imię, nazwisko, imię konia oraz nr konkursów

Zgłoszenia i rezerwacje boksów przyjmuje biuro zawodów:

o mailowo: w tytule koniecznie proszę podać tytuł ? zgłoszenie na zawody?  adres e-mail na jaki należy przysyłać zgłoszenia: kinga.wxxx00@gmail.com

o telefonicznie: 691452555  Kinga Włodarczyk

Prosimy o dokładne zgłaszanie koni i zawodników wraz z podaniem numerów konkursów

Zamknięcie zgłoszeń na zawody następuje 30.06.2011r

Wszystkie opłaty muszą być wniesione najpóźniej 30.06.2011r

Na zawodach dyżur będzie pełnić karetka pogotowia Służby Maltańskiej (O/Wieliczka)

II. Obowiązująca dokumentacja

Zawodnik musi posiadać ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów. Brak ubezpieczenia jest równoznaczny z wykluczeniem z udziału w zawodach a koszty wpisowego i udziału w zawodach nie będzie zwracany.

Istnieje możliwość wcześniejszego wykupienia dwudniowej polisy za pośrednictwem organizatora. Więcej informacji pod nr tel. 691-452-555.

Konie muszą posiadać aktualne szczepienia przeciwko grypie końskiej

W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach ( do pobrania)

Dokumenty należy przedstawić najpóźniej podczas odprawy w dniu zawodów

II. Ogólny Regulamin Zawodów Towarzyskich

Wszyscy zawodnicy muszą startować w atestowanym kasku lub toczku. Stój jeźdźca musi być czysty i schludny. Mile widziany strój konkursowy: biała koszula, białe bryczesy, wysokie buty przeznaczone do jazdy konnej, rękawiczki, marynarka/frak. Zaleca się też dla wszystkich niepełnoletnich zawodników kamizelki ochronne. Rząd koński: czysty, dopasowany, w konkursach ujeżdżeniowych dopuszcza się start konia w owijkach/ochraniaczach.

Minimalny wiek koni ? 4 lata.

Koń może startować nie więcej niż 3 razy w ciągu jednego dnia, bez względu na liczbę startujących na nim zawodników. W konkursie potęgi skoku koń może startować tylko 1 raz.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni w trakcie transportu na miejsce zawodów, w trakcie ich trwania oraz powrotu, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń i pożarów.

Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich spowodowane przez nich samych, ich pracowników i ich konie.

Ostateczna interpretacja i wykładnia niniejszych propozycji należy do organizatora.

II. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu

Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.

Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

III. Organizator zapewnia pamiątkowe floots dla wszystkich biorących udział w konkursach koni, a dla zwycięzców 3 pierwszych miejsc szarfy i puchary .

W załączniku: Karta zgłoszenia, zaświadczenie i programy ujeżdżeniowe!

nowy termin seminarium: Podstawowe metody dr Strasser

Informujemy że kurs ten został przeniasiony na termin: 10-12.06.2011r

w dalszym ciągu dysponujemy wolnymi miejscami na kurs, proszę o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową.